دفتر،شروع ممتد رنجی که نیستم( مریم حقیقت) - يکشنبه 17 آذر 1392
یک نفر داشت از ابلیس حمایت می‌کرد ( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
غمناله و اشک و آستینی که گذشت ( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
شب و پیمانه ات را دوست دارم( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
دعا می کنم باز باران بیاید( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
حسی شبیه ِ زنده،زنده،سوختن دارم( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
یک شعر سبز توی سرم راه می رود ( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
وقتی که دین را یاوری می کرد خورشید( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
رها شدند شبیه دو آبشار ِسیاه( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
در من دمیده عطر نگاهت امید را ( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
حال همه ی ستاره ها بد می شد( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
خبر آمد که دگر یاس نخواهد روئید ( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
در حنجره ی زمانه تابید اصغر( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
جامم از باده تهی.......آی شرابم بدهيد( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
شاعرسلام حادثه راجستجو کنيد( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
فکر می کنم به اینکه من چرا کبوترم؟ ( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
مث یه درد عمیق و ریشه ای ( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
يك اشتباه مثل همين خوب و بد شدن ( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
براي پر كشيدن از اين قفس دو تا بال ( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
STOPشدم ميان خودم ، تو و زندگي( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
اينجا شبيه حس پريدن غريب بود ( مریم حقیقت) ... - دوشنبه 11 شهريور 1392
سايه ، سكوت ، سردي سرداب ( مریم حقیقت) - دوشنبه 11 شهريور 1392
شرجي ِماسه هاي ِلرزان را افق ِبي ستاره مي داند( مریم حقیقت) - يکشنبه 10 شهريور 1392
با آسمان قسمت بکن بال وپرت را( مریم حقیقت) - يکشنبه 10 شهريور 1392
که چشمهاي قشنگ مرا بزن پرسه( مریم حقیقت) - يکشنبه 10 شهريور 1392
به پنجره به خودم مي خورم که بر گردم - يکشنبه 10 شهريور 1392
در يک نقاب کهنه مي مردم( مریم حقیقت) - يکشنبه 10 شهريور 1392
دوباره دلهره ي عشق ، جاده طوفانيست( مریم حقیقت) - يکشنبه 10 شهريور 1392
دفتر،شروع ممتد رنجی که نیستم ( مریم حقیقت) - يکشنبه 10 شهريور 1392
آسمان نا شکيب مي بارد ( مریم حقیقت) - يکشنبه 10 شهريور 1392
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد