پیچک ( مریم حقیقت)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- دفتر،شروع ممتد رنجی که نیستم( مریم حقیقت)
- یک نفر داشت از ابلیس حمایت می‌کرد ( مریم حقیقت)
- غمناله و اشک و آستینی که گذشت ( مریم حقیقت)
- شب و پیمانه ات را دوست دارم( مریم حقیقت)
- دعا می کنم باز باران بیاید( مریم حقیقت)
- حسی شبیه ِ زنده،زنده،سوختن دارم( مریم حقیقت)
- یک شعر سبز توی سرم راه می رود ( مریم حقیقت)
- وقتی که دین را یاوری می کرد خورشید( مریم حقیقت)
- رها شدند شبیه دو آبشار ِسیاه( مریم حقیقت)
- در من دمیده عطر نگاهت امید را ( مریم حقیقت)
- حال همه ی ستاره ها بد می شد( مریم حقیقت)
- خبر آمد که دگر یاس نخواهد روئید ( مریم حقیقت)
- در حنجره ی زمانه تابید اصغر( مریم حقیقت)
- جامم از باده تهی.......آی شرابم بدهيد( مریم حقیقت)
- شاعرسلام حادثه راجستجو کنيد( مریم حقیقت)
- فکر می کنم به اینکه من چرا کبوترم؟ ( مریم حقیقت)
- مث یه درد عمیق و ریشه ای ( مریم حقیقت)
- يك اشتباه مثل همين خوب و بد شدن ( مریم حقیقت)
- براي پر كشيدن از اين قفس دو تا بال ( مریم حقیقت)
- STOPشدم ميان خودم ، تو و زندگي( مریم حقیقت)
- اينجا شبيه حس پريدن غريب بود ( مریم حقیقت) ...
- سايه ، سكوت ، سردي سرداب ( مریم حقیقت)
- شرجي ِماسه هاي ِلرزان را افق ِبي ستاره مي داند( مریم حقیقت)
- با آسمان قسمت بکن بال وپرت را( مریم حقیقت)
- که چشمهاي قشنگ مرا بزن پرسه( مریم حقیقت)
- به پنجره به خودم مي خورم که بر گردم
- در يک نقاب کهنه مي مردم( مریم حقیقت)
- دوباره دلهره ي عشق ، جاده طوفانيست( مریم حقیقت)
- دفتر،شروع ممتد رنجی که نیستم ( مریم حقیقت)
- آسمان نا شکيب مي بارد ( مریم حقیقت)
- روي خطوط نازکي از سيمها نشست ( مریم حقیقت)
- آفتاب پنهاني:: دعايي است که هر روز مي خواني( مریم حقیقت)
- حال ِ همه ي ستاره ها بد مي شد( مریم حقیقت)
- رباعي :: در آتش زخم کهنه هيزم مي کرد( مریم حقیقت)
- رباعی::من ماندم وزخم ِاعتماد ِقابيل ( مریم حقیقت)
- رباعي:: عرش صداي يا ولا مي آيد( مریم حقیقت)
- رباعي::از شانه ي طوفان زده پر را بردار( مریم حقیقت)
- شب مانده وپروانه ي من منتظر است ( مریم حقیقت) ...
- سلام برج کبوتر نشان نوراني( مریم حقیقت)
- لبريز يقين .تجسم باور شد( مریم حقیقت)
- شروع فصل سرودن،شروع ماتم هاست( مریم حقیقت)
- صحراي تشنه آتش محشر گرفته بود( مریم حقیقت)
- به خورشيد اسير تب دار امام سجاد( مریم حقیقت)
- به خورشيد لب تشنه امام حسين ( مریم حقیقت)
- دوباره پر کشيدم سمت حرم( مریم حقیقت)
- دوبيتي :: اگر مولا نمي شد از غم آزاد ( مریم حقیقت)
- در حنجره ها شور صدا را کشتند( مریم حقیقت)
- امشب تمام پنجره ها باز مي شود( مریم حقیقت)
- در حرا نور وحي پيچيده؛اقرابسم...تن زمين لرزيد ( مریم حقیقت)
- رخصت دهيد قافيه ها را به نام ِ سنگ ( مریم حقیقت)
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد