تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( مریم حقیقت)
پیچک ( مریم حقیقت)
شعر و ادب پارسی


پیچک ( مریم حقیقت)
شعر و ادب پارسی

Email : pichak.sher@yahoo.com

مریم حقیقت متولد 1358 است. پیشتر مجموعههای «33 عدد مقدسی است»، «با آفتاب رابطه دارم»، «تا دست به واژه میزنم میسوزد»، «دلم شعر است»، «کبوترنامه» و «من نیستم» از این شاعر به چاپ رسیده است.